DÜZENLEME KURULU

Kurucu Başkan : Tevfik Gürmen
Başkan : Ömer Göktekin
Başkan Yardımcısı : Cevat Kırma
Üyeler : Telat Keleş
  M. Kürşat Tigen
  Ersan Tatlı